پیام مە

 

ارسال شده در اول مە 2023

آهنگ از گروە بانگەواز

خوانندە: رضا یوسف بیگی

شعر(ترجمەی آزاد) مصلح ڕێبوار

سرودی که

در رسانەهای حزب کمونیست ایران

و احزاب کمونیست کارگری پخش شدە
سرودەی: (ترجمەی آزاد) مصلح ڕێبوار

با صدای: رضا یوسف بیگی

آهنگ و اجرا: (گروە بانگەواز)ا فریبرز فخاری

ایستد، اول مه، چرخ کار؛
رمزی از تن زدن زاستثمار.
نیروی کارمان و بازوانمان 
نه؛ نباید رود بەیغماشان!
کارگر! متحد؛ سوی پیکار!
نظم سرمایه را کن نگونسار!
تا بەپاداریم نظامی نو
آزاد، برابر، جهانی نو

بشنو ای کارگر پیام مه
عزمت استوار، قدم دراین ره، نه!
اتحاد! کارگر متحد شو!
کهنه ویران نما؛ کن بپا نو!

در نخستین پگاه ماه مه
شیپور جشن کمون دمیده
تا پرولتر جهان، یکسر،
خیزد و رها کند نوع بشر.
یاد آن کمونارهای قهرمان
پرچمی سرخ است فرا- راهمان.
چه زدست دهیم؟ جز زنجیرمان؟
فردا جهان مارا ست بی-گمان!

بشنو ای کارگر پیام مه
عزمت استوار، قدم دراین ره، نه!
اتحاد! کارگر متحد شو!
کهنه ویران نما: کن بپا نو!

از صف جدا نشو؛ از ره نمان؛
همپای صف بیا؛ همراهمان.
ما، همچو کوهیم، پا بر جا
درهم آمیخته، چو دریاها.
حکم بی تردید تاریخ است:
رزم ما، سرانجام، پیروز است.
قلب خود را به این باور سپار
مائیم پیک آفتاب و بهار!

بشنو ای کارگر پیام مه
عزمت استوار، قدم دراین ره، نه!
اتحاد! کارگر متحد شو!
کهنه ویران نما؛ کن بپا نو!

ٸەنترناسیۆنال

 

ٸۆژن پۆتیە؛

وەرگێڕ: ڕێبوار

هه ستن ئەی هوزی بەش-مەینەتان؛
دیلانی برسیەتی دنیا!
له تەنووره ی بیر و باوەڕمان
قرمژنی تریشقه راسا.
تەنوورەی ئاخرینه؛ هەستن؛
با هەڵی پێچین دەورەی کون!
رابین و ژیرەو-ژوور کەین جیهان؛
ئیمەی هیچ بین بەگشت، ئەی کویلان!
ئاخرین شەره
‌ شەری سه رومال
با یەکگرتوو بین هەڤالان!
به ئەنترناسیونال
رزگار دەبی ئینسان.
دەسەلاتدار رزگارمان ناکەن؛
نەشا، نەشیخ، نەئاسمان.
با خۆمان بۆ رزگاري رابین،
ئەی خێڵی بەرهەمهێنەران
رزگاري گشتي بێ و رەها کەین
گیان لەبەند و مال له تالان.
خۆمان، ئاگر خوش-کەین و بوکتین
بەگەرماوگەرمي ئاسنمان.
ئاخرین شەڕە، شەڕی سەروماڵ
با یەکگرتوو بین هەڤالان!
به ئەنترناسیونال
رزگار دەبێ ئینسان.
ئێمەین کرێکاران و وەرزیران:
کومەلی مەزنی زەحمەتکێش.
هەر بە ئێمه دەبڕێ جیهان؛
تا کەی بۆ تەوەزەلی خوین-ڕێژ؟!
بەلام ئەمرو و سبەی،
ئەی هەوالان،
هەر که فەوتان قەل و داڵان،
هەتاوی گەش هەتا-هەتایه
تیشک داوێژێ بۆ ئینسان.
ئاخرین شەره شەڕی سەروماڵ
با یەکگرتوو بین هەڤاڵان!
به ئەنترناسیونال
رزگار دەبێ ئینسان.

بۆ ئازادي

 

شیعرێکی دێرین؛ لێرە دەیهێنم تا جێگای خۆی بۆ بەبینمەوە:

وەک مەلیچک، چڵاوچڵ،

وەک پەروانە، گوڵاوگوڵ،

لەتەوریزەو بۆ کورسان؛

بەخەیربیتەو؛ بەهارگیان!

بەدوو چاوی کاڵ و گەش،

زوان شیرین و قسەی خوەش،

ماڵمان پڕکە لە شادي

پەریچەی؛ پەریزادی!

لەم باوەش بۆ ئەو باوەش،

خۆشە بۆنی گوڵی گەش.

یادگاري عەزیزی عەزیزەکەی تەورێزی.

رووخۆش و خوێن-شیرینی.

لای هەموومان شیرینی.

ژینا، نمردی؛ رمزی تو!

 


زن زندگی آزادی” را

آواز دادی، تو، رسا

آوای تو، شد یکصدا

از قلبهای شعلەور

زنها و مردا، همصدا؛   

                بانگ: زن و آزادي را

                زن، زندگی، آزادي را؛

زلف بەخون آغشتەات

با طرەی افشان، رها

پرچم شدە مارا همە

همراە صد، هزار آوا

آوای سرخ مرد و زن

گستردە تا هر بیکران

شهرا و کشورهای دور

از  قلبهای آتشین

بغض فروخفتە

و خشم

                 جوش و خروش بی امان؛

من گریەکردم، گرم گرم

        همراە مادر؛ همرە

آن سوگواران همە

دامن-فشان بر خاک تو

آرامگاە تازەات

                                            بشنو تو بانگ-آوای ما:

                                                    “نمردەای؛ ژینای ما”

                                 “رمزی شدی؛ رمز قیام

تو، بر ستم؛ بر قلدري

                             چون پرچمی آلالەگون

افشان باد

                                                                چون رمزی از

                                                                    “زن، زندگي، آزادگي”!

چون رمزی از

“زن، زندگی، آزادگي”!

آزادگي!

آزادگي…