سەد ساڵە، سەد ئەیار

 

 

سەد ساڵە، سەد ئەیار

بەبۆنەی یەکی ئەیار، ڕۆژی جیهاني کرێکارەوە؛

ساڵی  ١٩٨٦

سەد ساڵە
ژینى سەوز
بە ئاڵاى ئەیارم خشاوە
هەشسەد و هەشتا و شەش
لە یەکى ئەیارا
پرِگەرووى “شیکاگۆ”
خرۆشام:
      بەسیەتى برسیەتى و کۆیلەیەتى!
خرۆشام:
ئازادي!
خرۆشام:
      خاک سەوزبێ و ئاسۆ سوور
      ئاسمان با پرِبێ لە ئاوازى شادي!
خرۆشام،
رۆستەم بووم
کاوە بووم
ئاشیل و پرۆمتە و فەرهاد بووم،
ئیسپارتەکووس من بووم!
*
رۆستەمم
رۆستەمێک وەک ئەسفەندیار،
پۆڵاپۆش
بە پۆڵاى یەکیەتى ئەیار
ئاشیلم،
ئاشیلێک پاژنەشم پۆڵا
کە پاژنە بۆشەکەى تەفرەقەم دانا
کاوەم من،
کاوەیەک ئاڵا هەڵکردوو،
نەک هەر تۆڵەى رۆڵە،
تۆڵەى گشت کردوو!
پرۆمتەم
ئاگرم هێنا بۆ بەشەر
هیچ خوایەک ناتواتێ ببێ بە لەمپەر!
ئیسپارتەکووسێکم لە خاج دابەزیوو،
ئاگرم،
بەربوومە دنیاى دارِزیو!
*
سەد ساڵ بوو
کە “باستیل
پێشێلى هێرشى من ببوو:
ئەستێرەى “کۆمۆن“م
دەمێک بوو هەڵببوو
هەشسەد و هەشتاو شەش
یەکى مانگى ئەیار
بێ ترس لە کوشتار
بێ خورپە لە ئیعدام
خرۆشام: ئازادي!
لە نوورى کازیوەى ئەیارا،
لە زەردەى بەیاني ژێردارا،
خرۆشام: یەکیەتیم؛ ئازادیم، بۆ هەژار
ئابڵۆقەى ئاگرم؛ برووسکەم؛ بۆ ستەم، بۆ نەیار!

***
لە زەردەى کازیوەى ژێردارا
پێنج کەس بوون
پێنج چاوى خۆرەتاو،
با لەبیرنەچنەوە
“شپیس”
“ئەنگل”
“فیشەر” و
“پارسونز” و “فیەڵدێن”
پێنج کەس بوون،
پێنج ئاڵا
پێنج سروود،
پێنج دەنگى بانگەواز…
بانگەواز…
بانگەواز…
بانگەواز…
بە هەنگاوى بلَیند
سنوورى دەهارِى
ئۆقیانووس، شاخى بەرز،
نەبوونە دیوارى
بانگێشتى رزگاري.
پریشکى شیکاگۆ
بوو بەگرِ
گرِێکى دنیاگر…

***

سەد ساڵە
سەد ئەیار
ژینى سەوز
بە ئاڵاى ئەیارم خشاوە…
“مکزیکۆ”
تا ” لەندەن”
تا “تۆکیۆ”
“ئیسکاتلەند”، تا “گدانسگ”،”سۆ ڤە تۆ”
تا “تاران”،
تا ئێرە
کوردستان!
*
لە کوردستان
پۆل پۆل پوورەم
پۆنگ-خواردووە
لە کارخانە و کوورە و کارگاو
لە مەیدان و بازارِى شار
لەم رۆژى یەکى ئایارا
شەپۆلێکم
لە دەریاى بەرینى کارا
دەستم لە دەست
هاوزنجیرانى هاو مەبەست
سەرم لە رێز
هاو چارانى بێ ئەژمارا
لەم رۆژى یەکى ئایارا،
“ئەى ئەو کەسەى وا نامناسی”!
“ئەى ئەوکەسەى وا نامناسی
یا دەمناسى و خۆت گێلدەکەى”،
بەلآم ، کاتێک بیرى گیرفان،
گیرفانى پرِ
ئەکەیتەوە،
خێرا
بیرى بازووى منى بەرگ شرِ
ئەکەیتەوە
تۆ نامناسى و
من دەتناسم
لە قرچەى گەرماى هاوینا
بارى قورسى سەر شانم تۆى!
لە سەرما و سۆڵەى زستانا
کوا نوورى کوژاوەى ماڵم تۆى!
کە دەست بەتاڵم و بێکار
هیچم نییە لە گیرفانا
ژان و برک و خۆشینى مناڵم تۆى!
لە مەشخەڵانى شۆرِشى کوردستانا
سەرداوێن بۆ زاڵم تۆى!
ئاڵاى سوور من،
ئاڵاى شۆرِ تۆى!
ئازادى ئازادى منم
زنجیرى پێى ئازادى تۆى!
دڵداري مەم و زین منم
دڵپیسي بەکرە شۆفارى مەرگەوەر تۆى!
عەشقى نەمرى فەرهاد منم،
دەمەتەشوێى فەرهاد-کوژ تۆى!
*
لێرەوە
تا “گدانسک”
هەتا “سۆ وە تۆ”
پێکدەگەن
لێک دەگەن
دەنگى من بە کۆ
“ئەجۆشێ؛
ئەخرۆشێ؛
کۆمەڵ رێک ئەخا”
هەر هەستاو
دەیبینى
کۆیلەتي رووخا!”
لە یەکى ئایارا
دەنگم دەنگێکە،
بۆ هەژارى بێجەژن،
جەژنم جەژنێکە
ماڵ بە ماڵ، ئەگەرِێم
چى ماڵى هەژار
پیرۆزبێ
یەکێتى و
جەژنەکەى ئەیار!!
1386

منھم شکنجە شدم!

 

نیم سدە پیش از این، رژیم سلف این بربریت اسلامی سرمایە، مرا ھم بە قزل قلعە برد و شکنجە کرد. رژیم ستمشاھی سرمایە ھم کە فرش قرمزی از خون شکنجەشدگان و بەخون خفتگان پیش پای این خلف اسلامی خود پھن کرد، ھدف این دادخواھی ھست! وچرا نە؛ ابوغوریبھا، گوانتاناموھا، گولاکھا و ھمەی ستمکدەھا و شکنجەگاھھای محافظ این نظام، در سراسر جھان، ھمگی باید جوابگو باشند!

زندەباد اسماعیل بخشی و عزمش استوار کە صدای  شکنجەشدگان را، در بالاترین سطح، بانگ آواز داد تا آغاز پایانی باشد بر این بربریت سرمایە کە نە تنھا مرا و اورا کە ستارھا، ژالەھا، خسروھا، اشرف ھا، جمیلە بوپاشاھا، عزیزالحاجھا و ھزاران دیگر را دراین جھان سرمایە زدە، فریاد میزند؛ باشد کە بشارت آزادی و آسودگی از نکبت سرمایە و از سیستم ستم پیشەاش آغاز خیزی تازە  را تجربە کند!

ترور وحذف فیزیکی محکوم است

 

متأسفم کە چنین بدیھیاتی باز لازم بەتکرار است!

چند روز پیش، با پخش یک ویدئۆ، شخصی بانام شۆڕش خۆراسانە کە در ویدئۆ ابوبکر ھم خطاب میشود، مطرح کردە کە سالھا پیش، مسئولانی از یگ شاخەی مسروقەی کۆمەڵە، درصدد ترور و حذف فیزیکی مخالفانشان بودەاند! بازھم متأسفانە، نە تازە بود و نە غیر منتظرە! چنین اقدامات شنیعی کە نتیجەئی جز رسوائی ھم برای گردانندگانشان نداشتە، سابقا ھم روی دادە و ظرفیت آلودگی گرایشھای ناسێونالیستی را، ھمچون موارد مشابە میان جریانات ناسیونالیستی کردستان ھمساێە و ھمچنین حزب دمکرات، بار  دیگر، بەنمایش گذاشت.

آنچە میماند، رسواکردن بیشتر  و فشار بیشتر بر این جریانات است کە اولا ابعاد این ماجرا را روشنتر نمایند و مسئولان این رسوائیھارا بیشتر افشا کردە بە قضاوت جامعە بسپارند و ثانیا بە ھواداران آنان، ھشدار مجدد دھیم گە ناسیونالیسم، بەویژە در شکل باندھای مسلح، چە ظرفیتھای شنیعی برای حذف جنایتکارانەی مخالفان سیاسی و حتی خود این ھواداران (در صورت طرح ھرگونە اندشەی آزادانەئی) دارند؛ و اینکە ھیچگونە خام اندیشی از نوع امید بە ھرگونە رھائی در پیروی از این جریانات رسوا، دیگر پذیرفتە نیست و از شریک بودن آنان دراین مسئولیت شرم آور، بەخصوص پس از این افشاگریھای اخیر، کم نمیکند!

دیماە ٩٧، ژانویەی ٢٠١٩

مصلح رێبوار

 

ترانەی کارگر شهرداری

 

تنطیم شده برای اجرا

اجرا شده و پخش شده در رادیوهای کومه له، حکا، حککا و …

فایل صدا، با صدای رضا یوسف بیگی را میتوانید بشنوید

 

اونکه آشغالاشو هرروز

من میریزم ولی هنوز

نه اسممو شنیده

نه ریختمو دیده

هیچوخ عین خیالش نبوده

دستم پر یا خالی بوده

واسه سفره بچه هام چی دارم

روزگاری یه بی مروت

مالاماله از مرارت

روزگاری یه لعنتی

که باید زیرورو شه

همیشه میگن صبر واطاعت

منتظر باش…

یه کم قناعت…

درست میشه…

حالا پولی درکار نیست!

اما وقتی کار نکردیم

وقتیکه

زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

بازمیشه و

گوش میدن به حرفامون

***

وقتی به ما میگن قناعت

میکنن هستی ماروغارت

سوروساتشون براهه

کاریشون معطل نیست!

اما وقتی کارنکردیم

وقتیکه

زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

بازمیشه و

گوش میدن

به حرفامون…

***

اونا که میگن صبر وطاقت

همونا که هی میگن قناعت

میبینی که به دست و پا میفتن!

وقتی ببینن ما با همیم

وقتی فهمیدن پس نمیزنیم

اونوقت حالیشون میشه چه قدرتی هستیم

یه روزی مثل آشغالا

خودشونو بساطشونو

از همه جا جارو میزنیم!

آره

وقتی کارنکردیم

وقتیکه زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

باز میشه و

گوش میدن

به حرفامون…

روزگاری یه بی مروت

مالاماله از مرارت

روزگاری یه لعنتی که باید زیرورو شه!

آره

وقتی کارنکردیم

وقتیکه زباله ها

از سروروشون رفت بالا

اونوقته که

گوش آقایون

باز میشه و

گوش میدن

به حرفامون

کارزار علیە اعدام

 

میکشید
چنین ددمنشانە؛
کە پیشگیری کنید از جرم و جنایت؟
مسخره نیست!؟
خود، چون حرفەئی ترین جنایتکار،
با قتل عمد نقشە مند
برا ی منع قتل عمد؟!
و میکشید سربازانی را هم کە سرمیپیچند از کشتار همگنان!؟
و دلدادگانی را کە جرمشان زندگی بخشی است؟!
مسخرەی تلخی است !!
روکشی نخ نما کە فاش مینماید: شما میکشید؛ نە برای تنبیە،
کە برای ترساندن و ترور،
تا حکومت کنید!
وگرنە تنبیه کدام قاتلان؟!
انگار نشانی حرفەیی ترین قاتلان را نمیدانید؟ا
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
در ارتشهاتان؛
سپاهها و در
پنتاگون تان!
که سیستماتیک میکشند بیگناهان مارا
درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ
شما، ترسانندگان حرفەئی؛ شما تروریستهای روزمرە!
میکشید تا
پیشگیری کنید از سقوطتان؛
برای پیشگیری از شورش؛ از انقلاب ماست کە میکشید!!

شوخی تلخ مسخرە ایست:
وقتیکە، تبهکاران حرفەیی را درلگام خدمت دارید؛
و ماشین کشتارتان همواره غران است
و شما نعرەی اخلاق و عدالت سردادەاید؛
آری؛ شوخی مسخرەایست، این!

میتوانید بکشید
تا درقدرت جهنمیتان هستید
اما فریبمان نمیتوانید داد،
حاڵ آنکە
کشتارگران، گماردگان درگاهند
وخود شەهنشاه کشتارگرانید!
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان
وماشین حکمرانیتان؛
هم در میدان رزم
و نیز در آوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
تا دیگر حکومت نکنید
تادیگر نەتروری باشدو نە ترسی!
به کنار از سر راه نان و آزادی
تا سرآید روزگار کشتار
و روزگار ترس و
روزگار نکبت شما!

کارزار یک دقیقه علیه اعدام- مصلح ریبوارارسال ویدئو از طریق تلگرام@ICAE_Tamas@hormozrahaای میل آدرس:i.c.a.e.i.r@gmail.comشماره تلفن: حسن صالحی- 0046703171102هرمز رها: 0046737896505

Publicerat av ‎کارزار یک دقیقه علیه اعدام-One minute against death penalty‎ Lördag 17 november 2018