دکلمه:

نە بە اعدام !

میکشید
بە شنیع ترین شکل
تا پیشگیری کنید از جنایت؟
چە مسخره!؟
دلدادگان را، پس، چرا میکشید؟
جنایت کردەاند، آیا؟

یا تنها زندگیبخشانند؟
حق با شماست، آری؛
شرعی کەنیست!؟
زندگیبخشان غیرشرعی را
میکشید
تا پیشگیرید از کدام جنایت؟
سربازان را، پس چرا میکشید؟
چون از کشتار سرمیپیچند!؟
مسخرە نیست؟؟
آفتابه دزدان، چە؟
بهانەئی دارید، برای این کشتار شنیع؟؟

یا تنها دارید حکومت میکنید؟!
آری؛
میکشید
تا حکومت کنید!
تا بترسانید؛
شما، ترسانندگان حرفەئی؛ تروریستهای روزمرە!
میکشید تا
پیشگیری کنید از سقوطتان؛
برای پیشگیری از شورش؛ از انقلاب ما، میکشید!!
به خاطر تنبیه میکشید؟
تنبیه قاتلان؟
نشانی حرفەیی ترین قاتلان را میخواهید؟
صفوف تفنگدارانتان!
آری؛ در ماشین جنگی عظیمتان!
در ارتشهاتان؛
سپاهها و در
پنتاگون تان!
که میکشند بیگناهان مارا درمیدانهای زندگی و کار
و مینامندش میدان جنگ
شوخی تلخی است:
وقتیکە، تبهکاران حرفەیی را درلگام خدمت دارید؛
و ماشین کشتارتان همواره غران است
شوخی مسخرەایست، این!

میتوانید بکشید تا درقدرت جهنمیتان هستید
اما
سر مارا شیره بمالید؟
نمیتوانید!
میکشید فرزندان مارا
تا به زانومان درآورید
و کشتارگران، گماردگان درگاهند
وخود شەهنشاه کشتارگرانید!
درهم شکسته باد ماشین کشتارتان
وماشین حکمرانیتان؛
هم در میدان رزم
وهم درآوردگاه نان و آزادی
تا دیگر نکشید
تا دیگر حکومت نکنید
تادیگر نەتروری باشدو نە ترسی!
به کنار از سر راه نان و آزادی
تا سرآید روزگار کشتار
و روزگار ترس و
همەی نکبتتان!

،،،،،،،،،،،،||||||||||{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}||||||||||،،،،،،،،

یاد یاران

در گرامیداشت جانباختگان هجوم ضدانقلاب اسلامی، بە انقلاب ٥٧

با صدای رضا یوسف بیگی

یاد باد یاد عزیزتان! ای گرامیان؛
ای مبارزان؛
در رهی کە خود بود عزیز!
ای دلاوران؛
یادتان کنیم بامدادان بە سرود!

رنجهای فراوان
سیەچال زندان
درهم نشکستە عزمتان را، رفقا!
این دنیای بیداد
با رنج ما آباد
کجایش زندانمان نبودە؟ رفقا!
برخیزیم
برخیزیم
برخیزیم
چشم دریدەی مرگ
عربدەی سرکوب
در پیشگاە عزمتان خمیدە، رفقا!
رزم بیباکتان
نیروبخش ماشد
در راهی کە رفتید
رهسپاریم، رفقاآ
تا برابري، محو بردگي
تا برافتد
رنج انسان از جهان، رفقا!
با امید فتح
روز پیروزي
استواریم
بر این پیمان
با شما، رفقا!

در چنگ پلنگ
شعری برای ترانە تقدیم بە کاملا دەڤی، زن کارگر روستائی شجاحی کە چنگ در چنگ پلنگ افکند و بە زنان مبارز براه آزادی و برابری

—-========——======——======

فارسی

علیه اعدام; اکتبر ۲۰۱۳

ترانه ی کارگر شهرداری

تا جاودان (ترانه ی ویکتور خارا برای چه گوارا)

تصورکن

میمونای آدم نما

برابری (ترجمه از عربی)

کوردی
<<<<<<<<>>>>>>>

پاش تەقینەوەکانی لاهوور و بەغدا و بروکسیل
بە شوین ئاوازەکەی باب دیڵاندا: Blowin´in the Wind:

How many roads must a man walk down
Before you call him a man ?
Bob Dylan

____=====????++++++

بۆ فەرخوندە؛

//////…..]]]]]]]
بژی کۆبانێی بەرەنگار:

Bahaar: Wak Maleechik Chlawchil

————-//////////////////////////

وەک مەلیچک، چڵاوچڵ،

وەک پەروانە، گوڵاوگوڵ،

لەتەوریزەو بۆ کورسان؛

بەخەیربیتەو؛ بەهارگیان!

بەدوو چاوی کاڵ و گەش،

زوان شیرین و قسەی خوەش،

ماڵمان پڕکە لە شادي

پەریچەی؛ پەریزادی!

لەم باوەش بۆ ئەو باوەش،

خۆشە بۆنی گوڵی گەش.

یادگاري عەزیزی عەزیزەکەی تەورێزی.

رووخۆش و خوێن-شیرینی.

لای هەموومان شیرینی.

////////////////

به‌ره‌وپیری ئه‌وه‌ڵی مانگی مه‌ی:
جه‌ژنی ئه‌یارم خۆش ئه‌وێ (له‌ زمان منالێکه‌وه‌)

————–

…….سالیادی سه رده شت عوسمان 20130505

Bvva: یادی سه رده شت عوسمان
////////////

Pash 40 sal: Victor Jara

ئه ی رابه ره دلسوزه که بو برام، هاوریم، مووسا

له گه ل کیته؟

به ره ژان + سه د ساله سه د ئه یار

بم توانیایه

له م بازاره بیره حمه دا

هه ی ژین

له گه ل پوشکین

لایه لایه (به شوئن برتولت برشت دا)

نامه بو دایکانی زیندانیه کان

هه تاو نه بوو

سواری ماندوو

سه د به هار به شوێن مارکس دا

دوکتور درویش

ده نگ هه لبره

سروودی پیشره و؛

هه رزانی

به خته باران

بانگه واز

جئ پئ

چه ن لاپه ره

ده ستی ماندوو

تا هه تایه (ئاوازی ویکتور خارا بو چه گیوارا)

بو فواد – نه وروزی۵۹