Against The Death Penalty

 

 

To: The International Campaign Against The Death Penalty

 

 

Prevent killing
?through killing
?Are you kidding
;Why you then, murder the lovers
?Are they killers
?Or love makers
?Life makers
!O, yes; illegal love makers
!They are illegal life makers

***
Prevent killing
?through killing
?Are you kidding
Why then, execute a soldier
?who refuses to kill some foreign soldiers
?Why then hang a thief of horses
???
!!You are reigning
!Yes; As a matter of fact;

You are reigning

;Through killing

A very heartless

very planned public killing

yes, you killers

reign over us

through killing

***

?Punishment? Are you punishing
?Punishing whom
?Punishing professional Killers? Your huge Armies
?Your own killing machines colleagues
?Your Pentagon
who kill innocents, always
in their fields
?and then you call it battle fields
!You never punish, no, never

as a matter of fact,

 

never you punish your own killing machines

But you’re reigning

as a matter of fact you’re reigning

through killing and your killers; yes you reign over us all

***

You can kill us

but not kid us

You can not kid us anymore

You can kill me

but not fool me

You and your cruel power

reign over us you murderer

You wanna make me obey

never, noway

You have never prevented any murderer

You are the murderer’s master.

You´re reigning! As a matter of fact, you´re reigning
Through killing.
and your killers
;You reign over us all
***
Time to stop you, murderer

Time to prevent killing, Stop you

Stop your damn killing machines

Stop your damn reigning machines

Stop killing-reinging machines

If not in a battle field yet

In all kind of fields to begin with.

********
gonna stop killing machines
reigning machines
´´´´
Stop killing-reigning machines
;If not in battle fields, yet
.then in butter fields, just to begin with
Mosleh Rebwar

 تا جاودان

ترانه یی ا ز Victor Jara برای چه گوارا   
 ترجمه آزاد فارسی : ریبوار
”’

عشق تورا
 از قله های تاریخ آموختیم،
و از خورشید رخشان شهامتت
             درآن حصار مرگ .
قلبهامان سرشار
 ازحضور شفاف و
        شورآفرین تو ست،
رفیق فرمانده؛ چه گوارا!
که دستهای پرهیبت و توانایت
تاریخ را به پیش میراند
سانتاکلارا،  سراسر،
 بیدار دیدار توست
قلبهامان سرشار
 ازحضور شفاف و
        شورآفرین تو ست،
رفیق فرمانده؛ چه گوارا!
با خورشید های بهاران میایی
تا بادهارا به آتش کشی
تا نهال پرچم سرخ را بارور کنی
با فروغ لبخندخویش
قلبهامان سرشار
 ازحضور شفاف و
        شورآفرین تو ست،
رفیق فرمانده؛ چه گوارا!
عشق انقلابیت
             آغازی نوین را    
                    رهگشاست
              آنگاه که همگان
سوداسر دستان آزادیبخش تواند
قلبهامان سرشار
 ازحضور شفاف و
        شورآفرین تو ست،
رفیق فرمانده؛ چه گوارا!
وما ادامه میدهیم،
چنانکه همراه تو بودیم
وهمراه فیدل، باتوپیمان تازه کنان
تا جاودان، رفیق فرمانده!
رفیق فرمانده؛ چه گوارا!
 

تا هه تایه 

   ئاوازیکیVictor Jara بو چه گه وارا  
ریبوار کردوویه به کوردی
””

لووتکه کانی میژو وتیان
 خوشمان بوویی.
هه تاوی وره ی به رزت بوو
له گه ماروی مه رگه ساتا
                گوشی کردین.
 
ناخی دلمان
پره له عه شقی زولالی
هه ست کردنه وه به حوزوورت
هاوریی فه رمانده؛ چه گه وارا!
که ده ستانی به هه یبه ت و 
                       مه زنی تو
ته و ژم ئه داته وه میژو
سه راسه ری  سه نتا کلارا
به خه به ری دیداری تون
 
ناخی دلمان
پره له عه شقی زولالی
هه ست کردنه وه به حوزوورت
هاوریی فه رمانده؛ چه گه وارا!
هاتوویته وه
         گر به ر ده یته گژه بای در
          به هه تاوانی به هاری
         که ئالای سوور بالا بکا
  به تیشکی زه رده خه نده که ت!
 
ناخی دلمان
پره له عه شقی زولالی
هه ست کردنه وه به حوزوورت
هاوریی فه رمانده؛ چه گه وارا!
ئه شقی شورش په روه ری تو
سه ره تای تازه ی خه باته
کاتیک هه موان
سه و داسه ری
     ده ستانی رزگاریبخشت…
 
ناخی دلمان
پره له عه شقی زولالی
هه ست کردنه وه به حوزوورت
هاوریی فه رمانده؛ چه گه وارا!
ئیمه ش په یگیرو  پی داگر
 چون جاران- شان به شانی تو
له گه ل فیدل،
به لینمان بوت به رده وامه
هه تا هه تایه؛ فه رمانده!
 هاوریی فه رمانده؛ چه گه وارا!
 

!!!Involving in U

It gives me a lot
A lot of passion
Security
A lot of rest
A lot of sunshine
A lot of best
A lot of flavor
A lot of sense
And appetite
To be involved even more
In you
And continue
To be involved
In a common feel
Common desire
Common expectation
A common hope
A common heartbeat
A common rise
A common triumph
A common victory, a common voice with a loud sound
To thank U…
And continue
To be involved in youuuuu
Even more involved in youuuuu…
20130405

جوانه ها

خورشید شد سپهر
ولی افسوس
نیارست گل شکفت؛
یارست؟
***
کو آن خروش سیل شتابان
خروش مهر
مهری که سیل چون بشود
خود چو سیل
پابوس کوه رود
کوه را
به پای دشت برد
دشت را
گسترده، بستر زیباترین جوانه ها و شاخه های تر…
***
دریغا، جوانه ها
زیرا که دشت سترون بی مهر
سر سنگین دارد با نوروز
سر سنگین دارد باما
با ما و با
توش و توانا
در گامهای ما
20130504