هەی ژین

من ئەو کەسەم

هەموو ڕۆژێ

“هەی ژین، هەی ژین”،

ژیانی ئەمڕۆم ئەفرۆشم

بۆ کڕینی نانی سبەی!

ئەمرۆش دیسان هاتوومە دەر

“هەی ژین، هەی ژین”

ژیانی ئەمڕۆم بفرۆشم؛

لێم ناکڕێ

خاونی نان لێم ناکڕێ!

***

هانایەکم پەنگاوەتە بین و گەروو:

  • هەی داد، هەی داد!
  • لەم بازاڕە بێڕەحمەدا،
  • ژیان هەرزانترە لە نان!