بەڕێزە گیانبازیتان…

     سروودێک

بە دەنگی

کاڵێ ئاتەشي

خەمی مەرگی ئێوەمان

نایە سەرشانی کێوەکان

کێوەکان ڕمان

بەڕێزە گیانبازیتان

لەو ڕێبازەی خۆی بەڕێزە؛

ڕێی ڕزگاريیە!

رزگاریبەخشی ئینسان

بۆ سوسیالیزم؛

بۆ ئازادي یەکجاريیە!

خەمی ئێوە تووڕەیي و قین

                       خەمی ئێوە ئەوژم و تین

خەمی ئێوە، تین بوو،

هێز بوو،

بۆ پێشی بردین…

بەری بەیانی ئازادي

دڵان هەموو لانکی شادي

یادتان دەکەین

لە بەر-بەیانی شادی ئازادي (٢)

ئازیزترین پێشڕەوان

ورە و بێباکیتان

سامی مەرگی تێکشکاند

مەرگی بێباکانەتان

زەبوونی سەرکوتکەرانی

ئاشکرا زڕاند

قەڵای بیر و باوەڕتان

ئیرادەی پتەوی ئێمەی

بە هەموو نواند

بەری بەیانی ئازادي

دڵان هەموو لانکی شادي

یادتان دەکەین

لە بەر-بەیانی شادی ئازادي (٢)

خیابان و کووچەی شاران

شەپۆل-شەپۆل،

دەریای خەباتی لێ مۆنج دەدا

هەر سەنگەرێکی بەرزی کێوان

ئآڵایەکی سوورە،

بە یادی ئێوە هەڵکرا…

هاواری زیندانەکان

پەردەی شەوی ڕەش لادەدا

شەوگار شەق دەکا…

بەری بەیانی ئازادي

دڵان هەموو لانکی شادي

یادتان دەکەین

لە بەر-بەیانی شادی ئازادي (٢)