انترناسیونال (ترجمەی فارسي)

انترناسیونال

سرود بین  المللی کارگران

 تنطیم شده برای اجرا

اجرا شده و پخش شده دررادیوهای کومه له، حکا، حککا و …

 

 شعر از اوژن پواتیه

 

 ترجمه فارسی از ربوار

 

خیزید محنت زدگان جهان

بردگان گرسنگی

آگاهی غرد چو آتشفشان

برخروشاند زندگی

برپا گشته توفان آخرین

بروبیم کهنه جهان برخیز

برخیز برپا داریم نظم نوین

هیچیم کنون گردیم همه چیز

 

                      پیش به سوی آخرین پیکار

                                        همچو یک تن ای همرزمان

                                        با انترناسیونال

                                                       آزادگردد انسان

 

ناجی در آسمان نجوئیم

نه شاه نه شیخ نه آسمان

خود به رهاییمان برشوریم 

آفرینندگان ای کارگران

جان از بند جهل و

   دستاوردکار                         

 از چنگ رهزن رها کنیم

دمیم خود برآتش این پیکار

آهن را گرماگرم کوبیم

 

              پیش به سوی آخرین پیکار

                                  همچو یک تن ای همرزمان

                                  با انترناسیونال

                                                  آزادگردد انسان

مائیم کارگران و زحمتکشان

 اردوی بیشمار کار

باید از آن ما شود جهان

نه بیکارگان خونخوار

تاکی نوشند از شیره ی جان ما

نابود گردانیم کرکسان

آنگاه دمد آفتاب فردا

درخشد جاودان بر انسان!

                              

      پیش به سوی آخرین پیکار

                                 همچو یک تن ای همرزمان

                                 با انترناسیونال

                                                آزادگردد انسان!

ئاخێزێک تا هەستان:

بەتایبەت کە تێکەڵە لەگەل شادی ئاخێزێکی نوێی خەڵکی ئێران، دژی رژیمی سێدارە و سەرمایە! بەهیوای سەرکەوتنی ئەم ئاخێزە و ژێرکەوتنی کۆماری کۆڵەمەرگي ئیسلامي لە ئێران کە خۆی کۆسپێکی گەورە لە سەر ڕێگامان بەرەوسوسیالیزم لادەبا…

ئاخێزێک تا هەستان!

 

مصلح ڕێبوار (ساڵی ١٩٨٦)

 

 

ئاخێزێک تا هەستان!

 

کوردستان،

دەمێکه گڕکانی به کڵپەی شۆڕشی.
گەلێک جار له سووتووی خۆتەوه 
هەمدیسان ئاگرت گرتەوه.
بۆ فەوتانی ستەم
بڵێسەت سەندەوه…
کەچی هەر نامراد
تامەزرۆی ئازادی مایتەوه

 

ئەزانم که چەند جار 
به گورگان خواردی دای 
ڕێوی شوان
کوردستان!

***

کوردستان!
مەڵبەندی کۆڵنەدان!
به ستەم خوو نەگر!
ئەی دایکی چەنای چەند شۆڕشی جوانەمەرگ!
له ستەم یاخیبوو!
ئەی ئاگر!
ئەی لە پاش چەنای چەند هەڵسوکەوت
هەمدیسان تێهەڵچوو، بەتین تر!
چلۆن بوو گشت جارێک
ئاواتی ئازادیت پەرپووت بوو؟
کۆرپەکەی شۆڕشت
پیرێک بوو
پێش ئەوەی پێ بگرێ
سەری له گوێی قەبری هەرەسا ئەلەرزی؟
سەرچۆپی شایی گێڕ

زەروو بوو؟
که دەمی ناوەته خوێنی تۆ؟
دڕوو بوو؟
ڕیشەکەی تێراوی ئارەقی ڕەنجی تۆ؟
ستەم بوو
دەسکیسی دوژمنی ستەمگەر؟
بۆ ملی ئازادی 
چۆن نابێ به چەقۆ؟!

***
زەروو بوو
دڕوو بوو
دەسکیسی دوژمن بوو
دووژمن بوو
چۆن هەرەس نا‌هێنێ بە هیوات؟
به ڕزگار بوونی تۆ؟!

***

کوردستان!
مەڵبەندی کۆڵنەدان
به ستەم خوو نەگر
ئەی دیسان سەرهەڵبڕ،
به نێوچاوانتەوه
ئەمجاره، 
تیشکێکی نوێ دیاره: 
ئەو تیشکەی 
نەمامی ئاواتی ڕزگاری یەکجاری
له قووڵایی دڵی ڕەنجدەرانا خەمڵان، 
ئه و تیشکەی دەگاتە هەر زنجێک، 
هەر ماڵی ژین تاڵێک
شەوقێکی ئامانجه 
له چاوی موشتاقی پیاو و ژن، 
بزەی سەر لێوانی مناڵی ڕەش و ڕووت، 
بۆ زنجیر شریخەی پچڕانه، 
برووسکەی فەوتانه
کاتێک که دائەدا بۆ دوژمن، 
پێشمەرگەی پێشڕەوی کۆمەڵەی کوردستان!

***
کوردستان
گیرۆدەی ژێر عابای پشووبڕ
گیرۆدەی گێژاوی مەینەتی 
ڕۆژ له ڕۆژ پەرەگر!
کراسی مەینەتت دادڕه
سەری سەرفەرازیت 
یەکجاری هەڵبڕه!

***

پێشێلی چی ستەم، کوردستان!
یاخی به!
ئەمجاره، 
دوژمنی چی ستەم چی زنجیر
کارگەرت ڕابەره!
ئەمجاره گوڵ گڕێک ڕابەره
تا شنەی ئازادی خۆشتر بێ
ئەو گڕی خۆشترە!
ئەمجاره جەسوورێک ڕابەره
ئاخێزی بەره وپێش!
هێلانەی چۆلەکەی هیواکەی 
درەختی بژوێنی دواڕۆژه و 
ماڵاوای یەکجاری 
له دوێنێ و له هەرەس کردووە.
ئەمجاره 
دڵسۆزێک ڕابەره
مەچەکی چەقۆ گر
مەچەکی هەرەسی،
له پەنجەی پڕهێزا گوشیوه و 
چەقۆەکەی سەر ملی ئازادی
له دەستی دادەخا!

***

به ستەم خوو نەگر، 
کوردستان!
یاخی بەو 
ئاخێزێک تا هەستان!
کراسی چی مەینەت 
یەکجاری دادڕه
سەری سەرفەرازیت 
یەکجاری هەڵبڕه!

 

 

 

مصلح ڕێبوار (ساڵی ١٩٨٦)

شادباش سال نو همراە است با…

شادباش سا ل تازە، همراە است با استقبال از موج نوینی از تعرض دلاوارانەی مردم بە حاکمیت سرمایە در ایران کە اینبار بسیار روشنتر از پیش، شعارها و راهبردهای انقلابی دارند و بسیار روشنتر از پیش بە اهداف خود آگاهند. امید کە در سال ٢٠١٨، نە تنها کار این دستگاە اهریمنی را  یکسرە کنیم بلکە گامهای بلندی بەسوی سوسیالیسم و رهائی قطعی هم برداریم…

و همچنین این شادباش، همراە است با استقبال از پنجم ماه مە ٢٠١٨، دویستمین سالروز تولد مارکس! او، البتە، در ٥ مە ١٨١٨، نوزادی بیش نبود و دهها سال پس از آن، بە مارکس تأثیر گذارو انقلابی کمۆنیست ارتقاء یافت؛ بااین ملاحظە، بەجاست کە دستاوردهایش را، بازبینیم و امید کە آنهارا ارتقاء دهیم.