…Du

Vem är du,

                      som alla vårar

                      ska lära sig av dig

                      hur de ska lösa

                      kylan av stamningen

                      ut ur fåglarnas hals

                      och återspringa sångkällorna, 

                      liksom du gjort

                                    med mig!?

 

Rebwar

 Maj 95