بەرز و بەڕێزبێ یەکی ئەیار، رۆژی هاوپشتي جیهاني چینی کرێکار

یەکی ئەیار، مەیدانی نیشاندانی هێزی جیهانیمانە!

بۆرژوازي، ئێستا لە هەمیشە زیاتر، بەپانایي جیهان هاتووەتە مەیدان؛ بەڵام ئێمە هەروا بەرتەسک و ناوچەیین!

بۆرژوازي “نەتەوە-یەکگرتووەکان”ی هەیە؛ پەیمانی سەربازي وەک “ناتۆ”ی هەیە، ئەورووپای یەکگرتوو، بازاڕی هاوبەش، نەفتا و دەیان هاوپەیماني ئاشکرا و نهێني هەیە و چینی کرێکار، سەرەڕای پان و بەریني و سەرەڕای شکۆ و گەورەیي ئاشکرای لەم بزووتنەوەو ئەو دەرکەوتنیدا، لە بەرتەسکي ناوچە و وڵاتدا ماوەتەوە! لە سندیکا لاژگەکان و لە حیزبە لاوازەکانماندا، لەم وڵات و ئەو وڵات و تەنانەت لە ناوچەی بەر-تەسکتر لە وڵاتدا خۆمان ڕێکخستووە کە بە هیچ جۆرێک لە گەل هەیکەلمان نایەتەوە و ڕەسایي ئامانجەکانمان ناکا!

لە بەرایي یەکی ئەیارا، ئەم پێویستيیە، روونتر خۆدەنوێنێ. بەهیوام دەرفەت بێتەپێش و بگەڕێمەوە سەر ئەم پرسە گرنگە.

ئیستا با هاوپشتي جیهانیمان لە رؤژی ئەک ئەیاری ٢٠١٨دا بەرز و بەڕێز بگرین!

 

مصلح ڕێبوار؛ ٢٧ی نیسانی ٢٠١٨

 

در شادباش اول مە

اول مە، عرصەی قدرتنمائی بین المللی ماست!

بورژوازی، امروز بیش از همیشە، جهانی عمل میکند! وما همچنان محلی!!

بورژوازی، سازمان ملل دارد، پیمانهای نظامی نظیر ناتو دارد، اروپای متحد، بازار مشترک، نفتا و دهها همپیمانی آشکار و نهان دارد و طبقەی کارگر، علیرغم گستردگی و حتی عظمتی کە در قوارە و در حرکاتش منعکس است، محلی و محدود عمل میکند! در سندیکاهای بی دندان ویا در احزابی نە چندان قوی و در محدودەهای کشوری و حتی محلی، تشکلهائی داریم کە بەهیچوجە، نە بە قوارەمان میآید و نە برازندەی وظایف و اهدافمان است!

در آستانەی اول مە، این نیاز، با روشنی بیشتری خودنمائی میکند. امیدوارم در فرصتهای آتی، بە این مهم بازگردم.

بشاش و پرتوان باد همبستگی جهانی ما در اول مە ٢٠١٨

مصلح ڕێبوار؛ ٢٧ آوریل ٢٠١٨

جنازەی رضاشاە در ماە!

برای ثبت در تاریخ: من، در آرشیو روزنامەی اطلاعات کتابخانەی مجلس، در بهارستان، در یکی از شمارەهای آن روزها خواندم؛ آن روزهائی کە رضاشاە را، عوامل انگلیس آنوقت، خلع کردە بودند و کشان کشان، داشتند او را، کە حتی سلاح کمریش را از او گرفتە بودند، بە جزیرەی موریس وسط اقیانوس هند تبعید میکردند و داشتند محمد رضای جوان و عیاش و بیخبر از سیاست را بەجایش میگماشتند، خواندم کە: (نقل بە معنی) “اعلیحضرت (رضاشاە) دستور دادند: روولورم (سلاح کمریم) را بیاورید؛ این تولەسگ را (منظورش محمد رضا بود) میکشم!” اطلاعات ادامە میدهد: “البتە، کسی این فرمان را اجرا نکرد چون معلوم نبود، اگر سلاحش را میاوردند، چە اتفاقی میافتاد!!” من این مطلب را در سال ١٣٤٥ (١٩٦٦) خواندەام. این آرشیو، احتمالا، ازبین نرفتەاست و چنین سندی بە اندازەی کافی گویاست کە رضاشاە در چە بن-بستی بودە و تا چەاندازە، در برابر ارادەی بورژوازی امپریالیستی مسلط آنزمان، ناچار بە تسلیم بودە؛ همچنانکە بعدا، پسرش ھم بود! حال حاضر هم، نوەاش بازیچەئی بیش نیست و کاریکاتورتر از آنست کە نقشی جدی ایفا کند.

بگذار رسانەهای بورژوازی، نظیر تصویر خمینی در ماە، اینبار، مومیائی رضاشاە را در ماە بنشانند؛ این تو بمیری از اون تو بمیریها نیست!