جنبش مسلحانەی تودەئي، علیە داعش!

بژی، بزووتنەوەی جەماوەري و چەکدارانە، دژی داعش!
ئەم بزووتنەوەیە، کە نموونەی تازەیمان، ئەم ڕۆژانە، لە کەرکووکیش بینی، دەتوانێ و دەبێ، لە مووسڵ و لە هەموو شوێنە شەڕگرتووەکان، بەهێز بکرێ! هەرچەندە ئەم بزووتنەوەیە بەهێزتر بێ، نەهامەتي و مەینەتی شەڕ کەمتر دەبێ و هێزی جەماوەر، دەتوانێ بەرانبەر هێزە شەڕخوازە، دژبەخەڵکە، گەندەڵەکان بوەستێ و بۆی هەیە، سەروەري جەماوەر، ئازادي و بەرابەري و ژیانی باشتر بۆ هەموان دەستەبەر بکا.

آری؛ جنبش تودەئی مسلح، علیە داعش!
این جنبش، کە نمونەهای نوینی ازآنرا، اینروزها، در کرکوک هم دیدیم، میتواند وباید، در موصل و در همەی مناطق جنگ زدە تقویت شود. هرقدر این جنبش قدرتمندترشود، نکبت و مصائب جنگ کاهش مییابد و نیروی تودەها میتواند، در برابر نیروهای جنگ طلب، ضدمردمی و فاسد و دزد حکومتی و اقلیمی بایستد و امکانش را خواهد داشت کە با رهبری تودەئي، بە سوی آزادی و برابري زندگی بهتر برای همگان، پیش برود.
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=11&appid=2392950137&id=1224581057565310&p[0]=1224581057565310&share_source_type=unknown&feedback_source=22&av=100001961366374&feedback_referrer=%2F